Spampolicy

Voor de hosting van producten van Jomix, maken we gebruik van diensten van derden. Onze leveranciers stellen scherpe eisen aan het versturen van massamail. Als klant bij Jomix is het niet toegestaan spam te versturen. Onder spam verstaan wij grote hoeveelheden mail die ongevraagd naar andere mailadressen worden toegestuurd. Het gaat daarbij zowel om commerciële als niet-commerciële uitlating. Ook politieke statements, uitnodigingen of oproepen kunnen dus onder spam vallen.

U mag alleen massamail versturen vanuit mailadressen bij Jomix als de ontvangers aantoonbaar en expliciet hebben aangegeven uw mailings te willen ontvangen (confirmed opt-in). Een gebruiker die zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, krijgt dan eerst een mail toegestuurd met de vraag om een bevestiging. Als deze mail bevestigd wordt, mag u mails sturen naar de gebruiker. Als er geen reactie komt, moet u er van uitgaan dat iemand anders het mailadres heeft opgegeven en mag u dus geen mailings naar dit mailadres toesturen.

Bij klachten nemen we direct actie om herhaling te voorkomen. Bij herhaaldelijke overtredingen kunnen we de dienstverlening aan u per direct stopzetten.

Jomix helpt u graag bij het opzetten van een goede maildienst volgens de geldende wetten en regels. Neem voor vragen contact met ons op.