Disclaimer

Al het materiaal binnen Jomix is auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders aangegeven of er een andere licentie is vermeld.

Afbeeldingen, foto’s en beeldmateriaal

Afbeeldingen en video’s zijn soms afkomstig van derden. Voor gebruik van foto’s zijn of de rechten vrijgegeven (CC0) of is toestemming verkregen voor gebruik middels een licentie. Daarbij respecteren wij de wensen van de auteur. Bij foto’s met een creative commons-licentie staat altijd een auteur vermeld met een verwijzing naar de bij ons bekende gebruikslicentie. Het kan lastig zijn rechthebbenden te achterhalen door verschillende herpublicaties. Mocht u materiaal tegen komen dat van u is, dan kunt u contact met ons opnemen waarna wij dit materiaal van de site zullen verwijderen.

Aansprakelijkheid

Jomix is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bedrijven, instellingen en/of personen die gebruik maken van de inhoud van de website oplopen door deze site. Hoewel wij ons er voor inzetten ongewilde bestanden te weren, is de website niet aansprakelijk te stellen voor eventuele virussen en/of spyware. Mocht u zo een dergelijk geval tegenkomen dan bent u verplicht dit te melden bij de beheerder, zodat wij maatregelen kunnen treffen.

Bereikbaarheid

Hoewel wij er naar streven de website met al zijn onderdelen zoveel mogelijk online te houden kan het soms voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is, bijvoorbeeld door een technische storing. Ook kan vanwege onderhoud de website tijdelijk onaangekondigd worden afgesloten. Dit is niet te voorkomen, waarvoor onze excuses. De site is niet aansprakelijk voor eventuele schade wegens het niet tijdig kunnen volbrengen van bepaalde activiteiten. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig volbrengen van taken en het maken van backups van eigen bestanden en teksten.

Zorgvuldigheid

Jomix doet zijn best de website zo zorgvuldig mogelijk bij te houden. Toch bieden wij geen garantie met betrekking tot actualiteit of nauwkeurigheid van berichten. Bezwaren kunnen altijd worden ingediend bij de sitebeheerder via het contactformulier.

Links

Op Jomix.nl wordt gelinkt naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van websites van derden. Het klikken op een link naar een externe website is dus geheel op eigen risico. Jomix streeft er naar alleen schone, relevante en actuele links te tonen.